Jak wygląda chiński horoskop?

W chińskim systemie horoskopowym, podobnie jak w zachodnim, istnieje 12 znaków zodiaku, które mają przyporządkowane określone cechy. Uważa się, że cechy tych znaków mają wpływ na osoby, których urodziny przypadają na okres ich trwania. Jednak w przeciwieństwie do zachodnich odpowiedników, horoskop chiński trwa cały rok, zatem cykl wszystkich zodiaków trwa 12 lat.

Zwierzęce znaki zodiaku

12 chiński znaków zodiaku to kolejno: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies i Świnia. Mimo iż przebieg wszystkich wymienionych zodiaków trwa 12 lat, to składają się one na większe cykle oznaczające jeden z pięciu żywiołów. Żywiołami tymi są: woda, ogień, drewno, metal i ziemia, a przejście wszystkich cykli żywiołów trwa łącznie 60 lat.

Jakie znaczenie ma data narodzin?

W Chinach osoby urodzone w roku trwania określonego znaku zodiaku otrzymują pewien zestaw cech osobowości, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Dzięki temu można poznać soje mocne i słabe strony i nauczyć się je wykorzystywać. Charakterystyka osobowości przynależna do danego zodiaku pozwala pokierować swoim życiem i lepiej podejmować decyzje, np. w związku z kierunkiem kształcenia się, wyborem pracy, wyborem życiowego partnera, czy określeniem swojej roli społecznej.