Niezwykła talia tarota

W dzisiejszym świecie maleje liczba osób, które zajmują się wróżbami i zgłębiają tajemnice kart do przepowiadania przyszłości. Wielu z nas uważa się za racjonalistów, którzy nie wierzą w to, że zwyczajna talia kart może powiedzieć cokolwiek na temat naszego życia. Mimo to warto zapoznać się z kartami tarota, które stanowią jedno z najważniejszych narzędzi osób zajmujących się kartomancją. Mogą one dać nam wskazówki na dalszą drogę – nawet gdy jesteśmy przekonani, że to my sami jesteśmy kowalami własnego losu, a przyszłości nie można w żaden sposób przewidzieć.

Typowa talia składa się z 78 kart. Widnieją na nich wizerunki różnych postaci, które można interpretować w wieloraki sposób. Znaczenia poszczególnych kart różnią się między sobą w zależności od konkretnego wróżącego, a także od zadanego pytania. To naturalne – w tarocie bardzo ważna jest umiejętność wczucia się w sytuację, a także intuicja i zdolność do uważnego słuchania głosu kart.

Istnieje wiele rozkładów kart tarota. Niektórzy wróżbici ograniczają się do konkretnej liczby – na przykład do 3 lub 6 kart – inni wykładają kolejno figury i przerywają wróżbę, gdy uznają, że sytuacja została wystarczająco wyjaśniona. Warto przyjrzeć się kartom i samodzielnie sprawdzić, czy do nas przemawiają.